Formulář pro reklamaci zboží

Formulář pro reklamaci zboží

 

Reklamované zboží pošlete při zjištění závady na adresu obchodu:

Rejoice shop Klatovy

Vančurova 52/I

339 01  Klatovy

telefon: +420 376382946

mobil: +420 777140675

 

Jméno příjmení:

 

Adresa:

 

Telefon:

 

Email:

 

 

Reklamované zboží a popis závady:

 

 

 

Číslo faktury:

 

Poznámka:

 

Zboží lze reklamovat v záruční době dle platného Občanského zákoníku. 2 roky trvající zákonná lhůta zahrnuje výrobní vady či vady materiálu. To neplatí na vady , které vznikly mechanickým opotřebením. Dle posouzení vady se zboží opravuje, pokud nelze opravit, zboží se vymění za stejné, v případě, že není stejné zboží dostupné, vrací se peníze. 

Reklamované zboží musí být čisté a suché. Pokud tomu tak není, nelze zboží přijmout k reklamaci.

 

 

 

Datum:

Podpis: